Welkom

Praktijkfilosofie en algemene werkwijze

Vanuit de praktijkfilosofie wordt er volgens een zorgvuldig opgesteld behandelingsconcept gewerkt. Zo wordt er gebruik gemaakt van de modernste tandheelkundige apparatuur en materialen, die het mogelijk maken uw gebit volgens de nieuwste technieken niet alleen duurzaam, maar ook op esthetische wijze te herstellen. Als basis voor de behandelingen is een goede mondhygiëne een eerste vereiste; hier wordt bijzonder veel aandacht aan besteed.

In de meeste gevallen wordt er twee maal per jaar een periodieke gebitscontrole bij alle patiënten (in ieder geval bij kinderen) uitgevoerd, dit om niet voor verrassingen te komen staan. Doorgaans zal het mogelijk zijn b.v. gebitsreiniging tegelijkertijd met de periodieke gebitscontrole te combineren. Tijdens deze periodieke controle kunnen er ook, indien nodig, digitale röntgenfoto’s gemaakt worden. Restauraties (vullingen en kronen) en/of andere uitgebreide behandelingen zullen niet tijdens de periodieke controle plaatsvinden, tenzij daar een dwingende reden voor is. U wordt in voorkomende gevallen in de gelegenheid gesteld een nieuwe afspraak hiertoe te maken.

Alle patiënten die in deze praktijk staan ingeschreven, ontvangen elk half jaar per email of per post een oproep voor de periodieke gebitscontrole. Indien u dit wenst kan van deze zesmaandelijkse consulten worden afgeweken; het is natuurlijk ook mogelijk dat u eens per twaalf maanden, of eens per vier maanden een oproep wenst te ontvangen.

Voor spoedeisende gevallen op werkdagen wordt er nagestreefd om u op dezelfde dag een afspraak te geven om in ieder geval een diagnose te stellen. Aan de hand van deze diagnose zal in overleg besloten worden of direct starten met een behandeling geïndiceerd is.

Op maandag, dinsdag en vrijdag is de tandarts aanwezig van 09.00 uur ’s ochtends tot 17.00 uur ’s middags en op donderdag van 09.00 tot 14.45 uur.

De praktijk neemt op dit moment weer nieuwe patienten aan. U kunt hiervoor een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen met de praktijk.