Kronen

Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervanging voor tanden en kiezen. Een kroon is een kapje van metaal (goud of zirkonium) en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies valt. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm weer terug.

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden en kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel dummy genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.

De behandeling van een kroon of brug verloopt in stappen. Hiervoor zijn twee of drie bezoeken aan uw tandarts nodig. Een kroon of brug wordt niet direct in uw mond gemaakt, maar in een tandtechnisch laboratorium. Hier zijn twee weken voor nodig.

1e afspraak:

Afslijpen van de tand of kies: Allereerst wordt een deel van de tand of kies afgeslepen, totdat er genoeg ruimte is om een kroon of brug te maken. Zo nodig krijgt u een plaatselijke verdoving.

Scan maken: Vervolgens maakt de tandarts een scan van alle tanden en kiezen in uw boven- en onderkaak. Zo ontstaat een scan, die digitaal naar de tandtechnieker wordt gestuurd. Het tandtechnisch laboratorium kan dan direct verder met het digitaal vervaardigen van de kroon of brug.

Beetregistratie: Met de beetregistratie bepaalt de tandarts hoe de tanden en kiezen van uw boven-en onderkaak op elkaar passen. Daarvoor wordt ook een scan gemaakt als de tanden en kiezen op elkaar komen.

Kleur bepalen: Als de kroon of brug vóór in de mond staat, heeft deze meestal een tandkleurige buitenlaag van porselein. Deze is mooier en levendiger van kleur dan als deze uit slechts een metaalsoort zoals Zirkonium bestaat. Samen met de tandarts zoekt u een geschikte kleur uit.

Noodvoorziening: Voor uw comfort en ter bescherming van de afgeslepen tand of kies , maakt de tandarts een noodvoorziening (tijdelijke kroon). Eet er geen harde of kleverige producten mee. De tijdelijke kroon is daar niet op berekend. Neem bij breuk of losraken van de tijdelijke kroon contact op met uw tandarts.

2e afspraak:

Vastzetten: bij de laatste afspraak past de tandarts de kroon of brug in uw mond en zet hem vast. Aan de binnenzijde van de kroon of brug brengt hij een snelhardend cement aan. Vervolgens schuift hij de kroon of brug op zijn plaats en drukt hem stevig aan.

Aanvullende informatie:

Neem contact met ons op!
Terug naar boven