Klachten

Natuurlijk wordt er getracht dat uw contact met de tandartspraktijk zo goed en prettig mogelijk verloopt. Ondanks de motivatie en inzet, kan er iets gebeuren waarover u niet tevreden bent.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een opmerking wilt maken of een klacht wilt uiten, dan kunt u dat in eerste instantie het best bespreken met de tandarts. Vaak leidt dit tot een oplossing. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u gebruik maken van een onpartijdige klachtenregeling.

Deze wordt verzorgd door:

KNMT
Orteliuslaan 750, 2e etage
3528 BB Utrecht

T: 030 - 60 76 276

Neem contact met ons op!
Terug naar boven