Vullingen

Als er tandbederf in een tand of kies zit of als een kies afbreekt, dan kan dit worden gerestaureerd met een vulling. Dit kan door de tandarts behandeld worden, maar kleine nieuwe gaatjes kunnen ook worden behandeld door de mondhygiënist. Een vulling kan tandkleurig of zilverkleurig zijn.

De tand of kies kan gevuld worden als er een gaatje (tandbederf) is of als de kies afbreekt. Een bestaande vulling moet soms vervangen worden als er bijvoorbeeld een breuk in zit. Een vulling zorgt er voor dat er weer goed kan worden gekauwd en voorkomt verdere (pijn)klachten. Als het tandvlees iets is teruggetrokken dan liggen de tandhalzen bloot. Dit kan gevoeligheid geven bij koude of warme dranken. De tandhals kan dan worden afgedekt met een vulling.

Als het nodig is dan wordt u eerst verdoofd. Daarna wordt het tandbederf of de oude vulling weggeboord. Als de kies helemaal schoon en droog is, worden de voorbereidingen getroffen om te vullen. Dit betekent dat de betreffende tand of kies (zoveel als mogelijk) droog wordt gelegd en er eventueel, indien nodig, een doorzichtig of metalen bandje wordt geplaatst om de tand of kies.

In de meeste gevallen worden er witte vullingen geplaatst. Er zijn 3 verschillende materiaalkeuzes ten aanzien van witte vullingen: glasionomeercement, compomeer en composiet. Glasionomeercement wordt in deze praktijk alleen gebruikt als tijdelijk vulmateriaal; dit omdat het wat meer slijt waardoor het als definitieve vulling niet wenselijk is. Compomeer is een mix tussen glasionomeercement en composiet, en wordt alleen gebruikt bij melkelementen. Dit komt doordat dit materiaal even hard slijt als de melkelementen en daardoor dus uitermate geschikt is voor deze toepassing.

Composiet wordt het meest toegepast en daarmee is veel mogelijk. Zo kunnen voortanden na een breuk opnieuw worden opgebouwd en verkleuringen van tanden en kiezen worden hersteld. Een composietvulling hecht zich vast aan het tandweefsel waardoor een kies ook sterker wordt. Hierdoor heeft de kies minder kans om af te breken onder invloed van kauwkrachten. Een ander voordeel van een witte vulling is dat deze nauwelijks opvalt. Witte vullingen zijn echter duurder dan amalgaamvullingen en vergen meer tijd en vaardigheid van de behandelaar. Vroeger waren de composieten minder sterk (sleten sneller) dan amalgaam, waardoor ze vaker vervangen moesten worden. Met de moderne composieten is dit geen probleem meer. Hoe lang de composietvulling mooi blijft, hangt ook van uzelf af. Witte vullingen kunnen namelijk verkleuren door veel roken of door het veelvuldig drinken van koffie en/of thee. Composiet valt in bepaalde gevallen wel enigszins te repareren. Witte vullingen worden hard gemaakt met een speciaal blauw licht.

Daarnaast is er nog amalgaam (zilverkleurig); amalgaam is een materiaal dat al eeuwenlang gebruikt wordt als vulmiddel. Amalgaamvullingen kunnen worden gebruikt voor het opvullen van gaatjes in kiezen. Het is namelijk een stevig, duurzaam materiaal dat zeer geschikt is voor het opvangen van sterke krachten. Voor een vulling van amalgaam moet er wel iets meer geboord worden om ervoor te zorgen dat de vulling goed klemt in de kies of tand. Amalgaam is een mengsel dat hoofdzakelijk bestaat uit zilver, tin, zink, koper en kwikzilver. Een nadeel van amalgaam is dat het metalen deeltjes kan afgeven als het in contact komt met een ander metaal. Hierdoor kunnen elektrische stroompjes door de mond gaan lopen die aanleiding kunnen geven tot ophoping van metaaldeeltjes in het tandvlees (amalgaamtatoeages) en metaalallergieën.

Als de tand of kies is gevuld, wordt deze afgewerkt met boortjes (bij composietvullingen) of met handinstrumenten (bij amalgaamvullingen). Met een composietvulling kunt u direct eten, met een amalgaamvulling is het verstandig 24 uur niet aan die zijde te kauwen. Dit omdat amalgaamvullingen zijn volledige hardheid/sterkte bereikt na 24 uur en er anders direct (kleine) breuken in de vulling ontstaan.
Na de behandeling kan de tand of kies wat gevoelig zijn; dit is meestal een reactie van de tand of kies op het boren, al dan niet in combinatie met de krimp die een composietvulling met zich meebrengt. Amalgaamvullingen zijn om laatstgenoemde reden daarom vaak minder gevoelig.

Neem contact met ons op!
Terug naar boven